Λόγω της ιδιαίτερα μεγάλης κατανάλωσης νερού και της ανησυχητικής πτώσης της στάθμης σε μεγάλο αριθμό γεωτρήσεων της ΔΕΥΑΚ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ οι καταναλωτές να χρησιμοποιούν το νερό αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση και όχι για κάλυψη αναγκών άρδευσης.

Σε περίπτωση που θα συνεχιστεί η άσκοπη χρήση νερού, θα εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ, όπως διακοπή λειτουργίας των ντους στις παραλίες, αφαίρεση υδρομέτρων, αφαίρεση εγκαταστάσεων άρδευσης, διακοπή γενικής υδροδότησης κάποιες ώρες κ.λ.π.