Διαγωνισμοί

για προμήθειες, υπηρεσίες και έργα της επιχείρησης

Υπηρεσίες οργάνωσης αποθήκης με σύγχρονες μεθόδους Logistics

Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός Κριτήριο επιλογής: Συμφερότερη από οικονομικής άποψης Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 28.800,00€ Περίληψη Διακήρυξης: ΩΞ22ΟΡΓΤ-ΚΩΠ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 02-10-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Αγορά ψυχρής ασφάλτου

Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός Κριτήριο επιλογής: Συμφερότερη από οικονομικής άποψης Τύπος σύμβασης: Προμήθειες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 45.900,00€ Περίληψη Διακήρυξης: 6ΩΦ3ΟΡΓΤ-0Θ2 Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 18-9-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Λειτουργία και συντήρηση Ε.Ε.Λ. Κυνοπιαστών έτους 2018-20

Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός Κριτήριο επιλογής: Συμφερότερη από οικονομικής άποψης Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 60.000,00€ Περίληψη Διακήρυξης: ΩΕΥΧΟΡΓΤ-ΧΕΡ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 21-8-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Υδρογεωλογική Μελέτη Βόρειας Κέρκυρας

Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός Κριτήριο επιλογής: Συμφερότερη από οικονομικής άποψης Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 57.136,00€ Περίληψη Διακήρυξης: 645ΡΟΡΓΤ-Π9Υ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 22-8-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:00 π.μ..

Λειτουργία και συντήρηση Ε.Ε.Λ. Αγίου Μάρκου έτους 2018-2020

Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός Κριτήριο επιλογής: Συμφερότερη από οικονομικής άποψης Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 60.000,00€ Περίληψη Διακήρυξης: 7ΑΠΔΟΡΓΤ-4ΤΘ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 20-8-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Υπηρεσίες απασχόλησης γερανών 2018

Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός Κριτήριο επιλογής: Συμφερότερη από οικονομικής άποψης Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 59.985,79€ Περίληψη Διακήρυξης: Ω5Ν3ΟΡΓΤ-20Τ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 16-8-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..