Διαγωνισμοί

για προμήθειες, υπηρεσίες και έργα της επιχείρησης

Λειτουργία & συντήρηση Β/Κ Σιδαρίου 2015

Διαδικασία Διαγωνισμού: Πρόχειρος Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 34.800,00€ Περίληψη Διακήρυξης: 61ΞΙΟΡΓΤ-ΣΘΖ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι. Θεοτόκη 1, την 31-07-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του τμήματος Βορρά

Διαδικασία Διαγωνισμού: Πρόχειρος Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Προμήθειες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 17.597,00€ Περίληψη Διακήρυξης: 70ΒΝΟΡΓΤ-59Ν Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι. Θεοτόκη 1, την 28-07-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Υπηρεσιές μικροβιολογικής και χημικής ανάλυσης πόσιμων νερών

Διαδικασία Διαγωνισμού: Πρόχειρος Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 20.000,00€ Περίληψη Διακήρυξης: 76ΕΠΟΡΓΤ-ΨΘΕ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι. Θεοτόκη 1, την 27-07-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης των προσφορών την 11:00 π.μ..

Υπηρεσίες απασχόλησης γερανών 2015

Διαδικασία Διαγωνισμού: Πρόχειρος Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 44.102€ Περίληψη Διακήρυξης: 74Ρ6ΟΡΓΤ-490 Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι. Θεοτόκη 1, την 23-07-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Ηλεκτρολογικές Εργασίες Φαιάκων & Παλ/των 2015

Διαδικασία Διαγωνισμού: Πρόχειρος Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 23.800,00€ Περίληψη Διακήρυξης: 79ΞΔΟΡΓΤ-Ο5Φ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι. Θεοτόκη 1, την 22-07-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Προμήθεια Ανταλλακτικών Αντλιών ΕΛΛ πόλης

Διαδικασία Διαγωνισμού: Ανοικτός Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Προμήθειες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 27.025,00€ Περίληψη Διακήρυξης: ΩΙΚΨΟΡΓΤ-01Τ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ. Ι. Θεοτόκη 1, την 06-08-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..