Διαγωνισμοί

για προμήθειες, υπηρεσίες και έργα της επιχείρησης

Προμήθεια σωλήνων και υλικών ύδρευσης

Διαδικασία Διαγωνισμού: Πρόχειρος Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Προμήθειες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 31.342,00€ Περίληψη Διακήρυξης: 6ΟΓΦΟΡΓΤ-ΩΕ6 Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι. Θεοτόκη 1 , την 24-04-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30π.μ. 

Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου

Διαδικασία Διαγωνισμού: Ανοικτός Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Προμήθειες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 63.000,00€ Περίληψη Διακήρυξης: Ω75ΞΟΡΓΤ-003 Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑ Κέρκυρας, την 20η Απριλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ.

Kαθαρισμών, χρωματισμών και σχετικών επισκευών αντλιοστασίων αποχέτευσης

Διαδικασία Διαγωνισμού: Πρόχειρος Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 50.976,00€ Περίληψη Διακήρυξης: Ω4ΝΠΟΡΓΤ-7ΡΦ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι. Θεοτόκη 1, την 10-03-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ.