Διαγωνισμοί

για προμήθειες, υπηρεσίες και έργα της επιχείρησης

Προμήθεια Ανταλλακτικών Ταινιοφιλτροπρεσσών για την ΕΕΛ πόλης

Διαδικασία Διαγωνισμού: Ανοικτός Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Προμήθειες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 4.994,00€ Περίληψη Διακήρυξης: ΩΨΣΖΟΡΓΤ-Ν6Δ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ. Ι. Θεοτόκη 1, την 06-08-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης των προσφορών την 12:30 π.μ..

Λειτουργία και Συντήρηση Βιολογικού Καθαρισμού Λευκίμμης

Διαδικασία Διαγωνισμού: Πρόχειρος Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 57.800€ Περίληψη Διακήρυξης: 6ΚΧΨΟΡΓΤ-2ΨΡ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι. Θεοτόκη 1, την 09-07-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ. 

Λειτουργία και Συντήρηση Βιολογικού Καθαρισμού Σιδαρίου

Διαδικασία Διαγωνισμού: Πρόχειρος Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 34.800€ Περίληψη Διακήρυξης: 78ΖΧΟΡΓΤ-ΕΔΔ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι. Θεοτόκη 1, την 08-07-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ. 

Λειτουργία και Συντήρηση Βιολογικού Καθαρισμού Κασσιώπης

Διαδικασία Διαγωνισμού: Πρόχειρος Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 34.800€ Περίληψη Διακήρυξης: ΩΝΙΛΟΡΓΤ-ΧΓΑ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι. Θεοτόκη 1, την 08-07-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης των προσφορών την 12:30 π.μ. 

Προμήθεια εφεδρικών αντλιών

Διαδικασία Διαγωνισμού: Πρόχειρος Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Προμήθειες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 58.400,00€ Περίληψη Διακήρυξης: Ψ9Ι2ΟΡΓΤ-ΚΣΑ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι. Θεοτόκη 1, την 25-06-2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων ύδρευσης

Διαδικασία Διαγωνισμού: Ανοικτός Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Προμήθειες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 110.750,55€ Περίληψη Διακήρυξης: Β8ΟΞΟΡΓΤ-ΗΔΛ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑ Κέρκυρας, την 25η Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης των προσφορών την 11:00 π.μ..