Διαγωνισμοί

για προμήθειες, υπηρεσίες και έργα της επιχείρησης

Kαθαρισμών, χρωματισμών και σχετικών επισκευών αντλιοστασίων αποχέτευσης

Διαδικασία Διαγωνισμού: Πρόχειρος Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 50.976,00€ Περίληψη Διακήρυξης: Ω4ΝΠΟΡΓΤ-7ΡΦ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι. Θεοτόκη 1, την 10-03-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ.