Διαγωνισμοί

για προμήθειες, υπηρεσίες και έργα της επιχείρησης

Μίσθωση μηχανημάτων και προμήθεια αδρανών υλικών Βορρά 2017

Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 49.970,00€ Περίληψη Διακήρυξης: ΩΣΠΡΟΡΓΤ-377 Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 12-04-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Εργασίες μεταφοράς χλωρίου, καθαρισμών, επισκευής και συντήρησης ΕΕΛ πόλης Κέρκυρας 2017

Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 50.938,00€ Περίληψη Διακήρυξης: Ω885ΟΡΓΤ-5ΡΨ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 11-04-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Εργασίες καθαρισμών και σχετικών επισκευών αντλιοστασίων αποχέτευσης κέντρου 2017

Διαδικασία Διαγωνισμού: Πρόχειρος Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 50.938,00€ Περίληψη Διακήρυξης: 6ΞΘΡΟΡΓΤ-Ε6Ε Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 07-04-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης των προσφορών την 13:00 μ.μ..

Παρακολούθηση λειτουργίας αντλιοστασίων ύδρευσης και αποχέτευσης κέντρου 2017

Διαδικασία Διαγωνισμού: Πρόχειρος Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 57.770,00€ Περίληψη Διακήρυξης: 61ΣΤΟΡΓΤ-47Ε Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 06-04-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Παρακολούθηση λειτουργίας ΕΕΛ Πόλης Κέρκυρας 2017

Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 57.770,00€ Περίληψη Διακήρυξης: 7ΜΦΞΟΡΓΤ-ΨΡ9 Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 07-04-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Λειτουργία και συντήρηση Β/Κ Κυνοπιαστών 2017-18

Διαδικασία Διαγωνισμού: Πρόχειρος Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 34.800,00€ Περίληψη Διακήρυξης: 62Ζ3ΟΡΓΤ-8ΥΞ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 10-03-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..