Διαγωνισμοί

για προμήθειες, υπηρεσίες και έργα της επιχείρησης

Λειτουργία και συντήρηση Β/Κ Αγίου Μάρκου 2017-18

Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 34.800,00€ Περίληψη Διακήρυξης: 6ΕΚΔΟΡΓΤ-ΤΡ6 Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 09-03-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Βλαχάτικων

Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός Κριτήριο επιλογής: Συμφερότερη από οικονομικής άποψης Τύπος σύμβασης: Προμήθειες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 53.789,01€ Περίληψη Διακήρυξης: ΩΟΡΞΟΡΓΤ-Ξ7Α Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 03-03-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης στην ζώνη Αγνίτσινη- Καμένα Αλώνια Σινιών

Διαδικασία Διαγωνισμού: Πρόχειρος Κριτήριο επιλογής: Συμφερότερη από οικονομικής άποψης Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 59.647,60€ Περίληψη Διακήρυξης: ΩΨΦΩΟΡΓΤ-Ξ5Β Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 01-03-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Βελτίωση ύδρευσης Καστελάνων Μέσης 2017

Διαδικασία Διαγωνισμού: Πρόχειρος Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Προμήθειες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 34.984,84€ Περίληψη Διακήρυξης: 6ΚΙΛΟΡΓΤ-Φ2Ζ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 24-02-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Μίσθωση μηχανημάτων και προμήθεια αδρανών υλικών τμήματος Βόρειας Κέρκυρας

Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 12.375,00€ Περίληψη Διακήρυξης: 67ΡΔΟΡΓΤ-Θ4Ε Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 14-12-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 μ.μ..

Μίσθωση μηχανημάτων και προμήθεια αδρανών υλικών τμήματος Νότιας Κέρκυρας 2016

Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 38.000,00€ Περίληψη Διακήρυξης: 6ΧΓΤΟΡΓΤ-5ΓΙ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 13-12-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 μ.μ..