Διαγωνισμοί

για προμήθειες, υπηρεσίες και έργα της επιχείρησης

Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου 2016

Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Προμήθειες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 44.000,00€ Περίληψη Διακήρυξης: ΩΙΗ7ΟΡΓΤ-83Ν Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 08-12-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης των προσφορών την 12:30 μ.μ..

Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων τμήματος Βορρά 2016

Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός Κριτήριο επιλογής: Συμφερότερη από οικονομικής άποψης Τύπος σύμβασης: Προμήθειες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 19.811,80€ Περίληψη Διακήρυξης: Ω4ΡΗΟΡΓΤ-Π72 Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 08-12-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Προμήθεια μικροοργανισμών μείωσης της παραγωγής της περίσσειας ιλύος 2016

Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Προμήθειες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 59.880,00€ Περίληψη Διακήρυξης: 7ΧΤΗΟΡΓΤ-5ΡΥ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 09-12-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Υπηρεσίες απασχόλησης γερανών 2016

Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 59.510,00€ Περίληψη Διακήρυξης: 7ΚΛ0ΟΡΓΤ-ΟΘΠ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 07-12-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Λειτουργία & συντήρηση Β/Κ Λευκίμμης 2016

Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 57.790,00€ Περίληψη Διακήρυξης: 6Π31ΟΡΓΤ-ΞΛΞ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 01-12-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Προμήθεια μεταχειρισμένων αυτοκινήτων 2016

Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός Κριτήριο επιλογής: Συμφερότερη από οικονομικής άποψης Τύπος σύμβασης: Προμήθειες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 50.500,00€ Περίληψη Διακήρυξης: 7ΡΜ3ΟΡΓΤ-ΟΒΤ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 30-11-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..