Διαγωνισμοί

για προμήθειες, υπηρεσίες και έργα της επιχείρησης

Ηλεκτρολογικές εργασίες Παλαιοκαστριτών & Φαιάκων 2016

Διαδικασία Διαγωνισμού: Πρόχειρος Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 23.800,00€ Περίληψη Διακήρυξης: 79ΨΠΟΡΓΤ-1ΞΠ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 02-08-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Προμήθεια χημικών υλικών αφαλάτωσης Κασσιόπης

Διαδικασία Διαγωνισμού: Πρόχειρος Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Προμήθειες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 18.325,00€ Περίληψη Διακήρυξης: 69ΡΧΟΡΓΤ-ΘΛ9 Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 26-07-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Προμήθεια εμπορευματοκιβωτίων (container)

Διαδικασία Διαγωνισμού: Πρόχειρος Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Προμήθειες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 50.400,00€ Περίληψη Διακήρυξης: Ω8ΛΒΟΡΓΤ-ΠΡ2 Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 12-07-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Προμήθεια αντλιών λυμάτων πόλης Κέρκυρας

Διαδικασία Διαγωνισμού: Πρόχειρος Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Προμήθειες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 59.141,00€ Περίληψη Διακήρυξης: 7Ψ4ΝΟΡΓΤ-ΤΤΝ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 05-07-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Εργασίες ανανέωσης σωλήνων στο αντλιοστάσιο Μαντουκίου

Διαδικασία Διαγωνισμού: Πρόχειρος Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 10.620,00€ Περίληψη Διακήρυξης: ΩΘ2ΠΟΡΓΤ-ΔΩ3 Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 16-06-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης των προσφορών την 12:30 π.μ..

Προμήθεια ανοξείδωτων σωλήνων και εξαρτημάτων για το αντλιοστάσιο Μαντουκίου

Διαδικασία Διαγωνισμού: Πρόχειρος Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Προμήθειες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 13.495,23€ Περίληψη Διακήρυξης: Ω7ΘΝΟΡΓΤ-ΗΥΦ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 16-06-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..