Διαγωνισμοί

για προμήθειες, υπηρεσίες και έργα της επιχείρησης

Επισκευή αντλιών λυμάτων και ηλεκτροκινητήρων έτους 2015,2016

Διαδικασία Διαγωνισμού: Πρόχειρος Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 50.146,88€ Περίληψη Διακήρυξης: 6ΗΨΤΟΡΓΤ-8ΟΖ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 03-12-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Μίσθωση μηχανημάτων και προμήθεια αδρανών υλικών έτους 2015

Διαδικασία Διαγωνισμού: Ανοικτός Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 115.000,00€ Περίληψη Διακήρυξης: Ω7Φ7ΟΡΓΤ-ΖΜ4 Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑ Κέρκυρας, την 09η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Αντικατάσταση τμημάτων αγωγών ύδρευσης-αποχέτευσης στην οδό Ιουλίας Ανδρεάδη

Διαδικασία Διαγωνισμού: Πρόχειρος Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Προμήθειες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 44.974,12€ Περίληψη Διακήρυξης: 6Ψ21ΟΡΓΤ-ΟΕΞ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 10-11-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Μονάδα Αφαλάτωσης Νερού

Διαδικασία Διαγωνισμού: Πρόχειρος Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Προμήθειες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 26.500,00€ Περίληψη Διακήρυξης: ΩΓΔ3ΟΡΓΤ-ΟΞΛ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 30-10-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης στην ζώνη Ζυγού-Σγουράδων

Διαδικασία Διαγωνισμού: Πρόχειρος Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Προμήθειες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 46.841,60€ Περίληψη Διακήρυξης: 6Γ7ΣΟΡΓΤ-3Υ2 Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι.Θεοτόκη 1, την 12-10-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..

Ανάθεση λειτουργίας και συντήρησης Β/Κ Μπενιτσών Έτους 2015

Διαδικασία Διαγωνισμού: Πρόχειρος Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή Τύπος σύμβασης: Υπηρεσίες Κωδικός Προϋπολογισμού : Τακτικός Προϋπολογισμός Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 34.800,00€ Περίληψη Διακήρυξης: 7ΝΡΨΟΡΓΤ-ΕΦΟ Αρχείο Λήψη Προβολή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ 9η παρ.Ι. Θεοτόκη 1, την 08-10-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ..