Δι@ύγεια

Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Yπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 3.559,52 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ (ΑΓ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ) ως εξής :KA : 26.01.000.007 ποσό : 1.359,00 KA : 26.01.100.007 ποσό : 851,58 KA : 26.01.100.011 ποσό : 660,00 KA : 54.00.600.000 ποσό : 688,94
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  25-09-2017 13:51:15
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 5.580,00 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣ. ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝ. ως εξής :KA : 54.00.600.000 ποσό : 1.080,00 KA : 64.09.000.000 ποσό : 4.500,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  25-09-2017 13:10:03
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 1.122,26 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΦΑΙΑΚΩΝ (ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ) ως εξής :KA : 26.01.100.005 ποσό : 905,05 KA : 54.00.600.000 ποσό : 217,21
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  25-09-2017 12:01:05
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 806,00 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ ως εξής :KA : 54.00.600.000 ποσό : 156,00 KA : 62.07.023.300 ποσό : 650,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  25-09-2017 11:41:57
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 5.158,40 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΤΟΥ ως εξής :KA : 12.00.000.000 ποσό : 4.160,00 KA : 54.00.600.000 ποσό : 998,40
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  25-09-2017 11:24:01
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  2.4.7.1 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέμα:  ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ για την πρόσληψη από 02-10-2017, 23 εργαζομένων σε οργανικές θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην ΔΕΥΑΚ.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  22-09-2017 11:55:57
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ για την ανακατανομή των θέσεων της 10-163/19-07-2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  22-09-2017 11:21:42
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 2.356,00 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ως εξής :KA : 14.09.000.000 ποσό : 1.900,00 KA : 54.00.600.000 ποσό : 456,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  22-09-2017 09:56:42
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 669,60 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ ως εξής : KA : 12.00.150.000 ποσό : 540,00 KA : 54.00.600.000 ποσό : 129,60
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  22-09-2017 09:47:42
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 562,29 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΕΛ ΜΩΡΑΪΤΙΚΩΝ ως εξής :KA : 54.00.600.000 ποσό : 108,83 KA : 62.07.022.009 ποσό : 453,46
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  22-09-2017 09:41:43