Δι@ύγεια

Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Yπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ELTA AE
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  23-05-2018 10:28:19
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών και εξαρτημάτων δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Λευκιμμαίων.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  23-05-2018 09:04:14
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας υποβρύχιων αντλιτικών συγκροτημάτων Δ.Ε Μελιτειέων.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  23-05-2018 08:58:24
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας υποβρύχιων αντλιτικών συγκροτημάτων Δ.Ε. Κορισσίων.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  23-05-2018 08:51:23
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 370,76 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛ.ΣΥΓΚΡΟΤ.ΕΣΠΕΡΙΩΝ ως εξής :KA : 12.00.040.000 ποσό : 299,00 KA : 54.00.600.000 ποσό : 71,76
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  23-05-2018 08:36:57
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  22-05-2018 12:30:12
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών καθαριότητας.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  22-05-2018 12:12:27
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  22-05-2018 10:55:25
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  22-05-2018 10:30:31
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 1.041,60 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΔΙΑΦ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ως εξής :KA : 25.05.000.000 ποσό : 840,00 KA : 54.00.600.000 ποσό : 201,60
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  22-05-2018 10:21:20