Δι@ύγεια

Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Yπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  21-09-2018 13:07:33
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  Τ.Π.Υ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  21-09-2018 12:57:54
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ.& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  21-09-2018 12:46:18
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΕΛΤΑ Α.Ε.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  21-09-2018 12:38:24
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας εργαλείων συνεργείου ύδρευσης.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  21-09-2018 12:32:25
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Ε.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  21-09-2018 12:24:42
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ποιοτικού ελέγχου λυμματολάσπης.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  21-09-2018 12:16:32
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 632,40 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΕΠΙΣΚ&ΣΥΝΤ.ΑΝΤΛ.ΥΔΡ.ΔΕ ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ ως εξής :KA : 54.00.600.000 ποσό : 122,40 KA : 62.07.021.106 ποσό : 510,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  21-09-2018 11:31:46
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  21-09-2018 11:04:38
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  21-09-2018 10:54:58