Δι@ύγεια

Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Yπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Έγκριση μελέτης και τρόπου ανάθεσης για τον «Καθαρισμό γραφείων κλπ Εγκ/σεων της ΔΕΥΑΚ στην πόλη της Κέρκυρας για το έτος 2018-19».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-07-2018 14:14:51
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Έγκριση μελέτης και τρόπου ανάθεσης για την ΄΄Προμήθεια και εγκατάσταση αφαλάτωσης Κάτω Κορακιάνας΄΄.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-07-2018 14:11:07
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Δ.1 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Θέμα:  Έγκριση κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου «Ανάθεση εργασιών αποκατάστασης βλαβών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Αγ.Γεωργίου έτους 2018» στον 2ο μειοδότη τον Αγουρίδη Γεώργιο για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-07-2018 12:53:48
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Γ.3.4 ΣΥΜΒΑΣΗ
Θέμα:  ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ που αφορά έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην ΔΕΥΑΚ μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ «Απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67»
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-07-2018 12:49:12
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Δ.1 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Θέμα:  Έγκριση κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης Αγ.Μαρτίνος –Λούτσες» στον 2ο μειοδότη την εταιρεία ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΤΕ για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-07-2018 11:32:27
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-07-2018 10:24:52
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Α/Σ ΕΠΙΣΚΟΠΙΑΝΩΝ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-07-2018 10:17:46
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛ.ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΒΟΡΡΑ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-07-2018 10:00:52
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας σωλήνων ύδρευσης άμεσης προμήθειας.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-07-2018 09:57:42
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΦΑΙΑΚΩΝ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-07-2018 09:54:16