Δι@ύγεια

Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Yπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης ηλεκτρολογικών βλαβών ΒΙΟΚΑ Λευκίμμης και επισκευή κιβωτίου μετάδοσης κίνησης αεριστήρα.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  17-01-2018 13:25:31
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών μελέτης ανακουφιστικών αγωγών ομβρίων και λυμάτων στην θέση «Άγιος Σπυρίδωνας» Κωτσέλα.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  17-01-2018 13:11:17
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 4.643,80 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ως εξής :KA : 54.00.600.000 ποσό : 898,80 KA : 62.07.021.020 ποσό : 3.745,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  17-01-2018 11:17:21
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού .
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  16-01-2018 13:21:23
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας σωλήνων ύδρευσης κέντρου.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  16-01-2018 13:09:27
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για αποκατάσταση υδροδότησης και παροχέτευσης των λυμάτων.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  16-01-2018 12:52:15
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών βαφών και καθαρισμών εσωτερικών χώρων – εξωτερικής τοιχοποιίας του κτιρίου Διοίκησης του ΒΙΟΚΑ Λιαπάδων.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  15-01-2018 12:22:22
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών επισκευών στο δίκτυο ύδρευσης της ΔΕ Αχιλλείων.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  15-01-2018 12:05:47
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών μίσθωσης μηχανημάτων για εργασίες επισκευής και συντήρησης εκτάσεων-γεωτρήσεων Βόρειας Κέρκυρας.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  15-01-2018 10:20:22
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας αντλητιικών συγκροτημάτων Νότιας και Μέσης Κέρκυρας .
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  12-01-2018 09:02:37