Δι@ύγεια

Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Yπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Δ.1 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Θέμα:  ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΠΟΦ.ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓ.ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΥΣΗΣ ΑΓ.ΜΑΡΤΙΝΟΣ-ΛΟΥΤΣΕΣ ΣΤΟΝ 2ο ΜΕΙΟΔΟΤΗ ,ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΤΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 13-313/12-07-18 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΟΥ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  16-08-2018 13:41:29
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΔΕΗ ΟΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΑ ΑΧΑΡΑΒΗ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  16-08-2018 10:25:51
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΔΕΗ Α.Ε ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΑ - ΑΧΑΡΑΒΗ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  16-08-2018 10:19:20
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  OTE A.E
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  16-08-2018 10:13:24
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Θέμα:  Τροποποίηση Προγράμματος Κατασκευής Έργων ΔΕΥΑΚ και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-08-2018 12:08:27
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Δ.1 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Θέμα:  Έγκριση παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-08-2018 11:26:08
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας αντλιών χλωρίου .
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-08-2018 08:42:46
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας οικοδομικών υλικών .
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-08-2018 08:39:51
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας αντλίας γεώτρησης Αυλιωτών.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-08-2018 08:27:39
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 4.523,52 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ ως εξής :KA : 54.00.600.000 ποσό : 875,52 KA : 62.07.207.000 ποσό : 3.648,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-08-2018 08:19:53