Δι@ύγεια

Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Yπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας μεταχειρισμένου αυτοκινήτου.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  07-12-2017 11:01:10
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 527,00 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ως εξής :KA : 12.00.000.000 ποσό : 425,00 KA : 54.00.600.000 ποσό : 102,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  07-12-2017 09:23:45
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης της εσωτερικής διαρρύθμισης του γραφείου εξυπηρέτησης πελατών της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  06-12-2017 10:54:50
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  2.4.7.1 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέμα:  Έγκριση μετακίνησης Προέδρου & Αντιδημάρχου στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης για την προώθηση χρηματοδότησης έργων της ΔΕΥΑΚ.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  05-12-2017 11:03:03
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 14.880,00 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ως εξής :KA : 25.10.000.000 ποσό : 12.000,00 KA : 54.00.600.000 ποσό : 2.880,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  05-12-2017 10:34:31
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 1.196,60 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΕΕΛ ΠΟΛΗΣ ως εξής :KA : 54.00.600.000 ποσό : 231,60 KA : 62.07.021.101 ποσό : 965,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  04-12-2017 09:45:11
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 190,28 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ως εξής :KA : 54.00.600.000 ποσό : 36,83 KA : 62.07.023.001 ποσό : 153,45
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  04-12-2017 09:37:42
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 19.530,00 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ως εξής :KA : 15.11.700.006 ποσό : 15.750,00 KA : 54.00.600.000 ποσό : 3.780,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  04-12-2017 09:29:28
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Απασχόληση για πρακτική άσκηση στην ΔΕΥΑΚ μαθητών ΕΠΑΣ (ΦΕΚ 3476/04-10-2017 τεύχος Β΄).
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  04-12-2017 09:21:06
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 24.514,80 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ως εξής :KA : 26.01.000.003 ποσό : 3.850,00 KA : 26.01.000.004 ποσό : 4.420,00 KA : 26.01.000.008 ποσό : 5.620,00 KA : 26.01.000.010 ποσό : 5.880,00 KA : 54.00.600.000 ποσό : 4.744,80
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  04-12-2017 09:16:09