Δι@ύγεια

Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Yπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυμάτων Δ.Θιναλίων».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  16-02-2018 12:11:50
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  16-02-2018 11:32:03
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση μελέτης και όρων δημοπρασίας για την ΄΄ Λειτουργία και συντήρηση Ε.Ε.Λ. Κασσιόπης έτους 2018-19΄΄.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  16-02-2018 11:13:20
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση μελέτης και όρων δημοπρασίας για την ΄΄ Ανάθεση εργασιών αποκατάστασης βλαβών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Αγ.Γεωργίου έτους 2018΄΄.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  16-02-2018 11:11:20
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΗΛΕΚΤΡ/ΤΗΡΩΝ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  16-02-2018 10:19:18
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΗΛΕΚΤΡ/ΤΗΡΩΝ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  16-02-2018 10:12:29
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΥΚΕΤΩΝ & ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  16-02-2018 09:57:22
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΤΟΣ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  16-02-2018 09:48:55
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  16-02-2018 09:31:30
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Ενημέρωση για την υπ΄αριθμ. 804/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας επί αγωγής εργαζομένων πρώην ΔΕΥΑ Εσπερίων για την καταβολή οφειλομένων απόδοχών.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  16-02-2018 09:27:16