Δι@ύγεια

Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Yπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης εφαρμογών ACE ERP eCM.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  03-05-2018 10:31:27
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας αντισηπτικού υγρού για τα συνεργεία της ΔΕΥΑΚ.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  03-05-2018 10:11:46
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση μελέτης και τρόπου ανάθεσης για την «Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων για τις ανάγκες του συνεργείου αποχέτευσης της ΔΕΥΑΚ».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  03-05-2018 09:02:01
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΔΕΗ ΑΕ ΡΟΔΑ ΑΧΑΡΑΒΗ ΚΕΡΚΥΡΑ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  03-05-2018 08:23:45
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΔΕΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  03-05-2018 08:17:39
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Νο17/2018 ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  02-05-2018 13:38:52
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/2018 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  02-05-2018 13:33:42
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΔΕΗ ΑΕ ΜΑΡΑΘΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  02-05-2018 13:11:01
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΔΕΗ ΧΡΥΣΙΔΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  02-05-2018 12:46:39
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 89.097,00 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΔ.ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ-ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ως εξής : KA : 81.00.300.000 ποσό : 89.097,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  02-05-2018 12:46:17