Δι@ύγεια

Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Yπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  30-07-2018 11:15:32
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  2.4.7.1 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέμα:  Αιτήματα προκαταβολών μισθών εργαζομένων ΔΕΥΑΚ.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  30-07-2018 11:12:54
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 1.773,20 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΧΗΜΕΙΟΥ-ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ως εξής :KA : 54.00.600.000 ποσό : 343,20 KA : 64.98.999.000 ποσό : 1.430,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  30-07-2018 10:54:37
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  27-07-2018 14:16:58
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 1.071,36 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΑΑΓΟΡΕΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΑΡΤ.ΔΙΚΤ.ΥΔΡ.ΔΕ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ως εξής :KA : 26.01.100.000 ποσό : 864,00 KA : 54.00.600.000 ποσό : 207,36
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  27-07-2018 14:08:43
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  27-07-2018 14:00:15
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 4.958,76 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΕ ΘΙΝΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΩΝ ως εξής :KA : 25.06.008.010 ποσό : 3.999,00 KA : 54.00.600.000 ποσό : 959,76
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  27-07-2018 13:49:28
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας εξαρτημάτων δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Μελιτειέων.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  27-07-2018 13:42:47
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας αντλιτικού συγκροτήματος Δ.Ε. ΟΘΩΝΩΝ.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  27-07-2018 13:31:52
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  27-07-2018 13:24:29