Δι@ύγεια

Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Yπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Δ.Α. 515-519 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Π.Υ. 404-407
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  01-06-2018 10:08:10
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για αποκατάσταση υδροδότησης και παροχέτευσης των λυμάτων Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  01-06-2018 09:09:17
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών απασχόλησης αποφρακτικού μηχανήματος για απόφραξη αγωγών λυμάτων.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  01-06-2018 09:04:47
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Επιχορήγηση της ΔΕΥΑ Κέρκυρας για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055).
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  01-06-2018 08:28:26
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 4.989,52 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞ. ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧ.ΑΣΦ ως εξής :KA : 61.98.000.006 ποσό : 4.989,52
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  01-06-2018 08:25:09
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ψηφιακής υποστήριξης μέσω διαδικτύου .
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  31-05-2018 14:27:55
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης κλιματιστικών μονάδων ΔΕΥΑΚ .
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  31-05-2018 14:19:39
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 4.920,02 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως εξής :KA : 14.09.000.000 ποσό : 3.967,76 KA : 54.00.600.000 ποσό : 952,26
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  31-05-2018 13:28:49
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  COSMOTE AE
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  31-05-2018 10:38:11
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΣ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  31-05-2018 09:51:08