Δι@ύγεια

Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Yπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 07/2018
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  28-08-2018 12:11:35
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  IKA 41 ΔΟΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  28-08-2018 10:40:48
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 22.010,00 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΜΙΣΘ. ΜΗΧ. ΓΙΑ ΑΠΟΚ.ΒΛΑΒΩΝ ΥΔΡ. ΔΕ ΘΙΝΑΛΙΩΝ ως εξής :KA : 54.00.600.000 ποσό : 4.260,00 KA : 61.98.765.000 ποσό : 17.750,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  28-08-2018 10:33:27
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 24.242,00 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΑΝΤΙΚ/ΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ ως εξής :KA : 15.00.002.340 ποσό : 19.550,00 KA : 54.00.600.000 ποσό : 4.692,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  28-08-2018 10:08:01
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 23.312,00 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤΗΡ.ΗΛΈΚΤΡ.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ -ΕΠΙΣΚ.ΣΥΝΤΗΡ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η/Υ ως εξής:KA : 54.00.600.000 ποσό : 4.512,00 KA : 62.07.040.001 ποσό : 3.800,00 KA : 62.07.040.002 ποσό : 15.000,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  28-08-2018 10:02:16
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση μελέτης και τρόπου ανάθεσης για την «Μίσθωση μηχανημάτων Δ.Ε. Θιναλίου τμήματος Βορρά».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  28-08-2018 09:22:33
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Έγκριση μελέτης και τρόπου ανάθεσης για τις «Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  28-08-2018 09:10:23
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Έγκριση μελέτης για την «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στη Δ.Ε. Κορισσίων».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  28-08-2018 09:07:33
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 24.800,00 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ως εξής :KA : 15.00.013.400 ποσό : 20.000,00 KA : 54.00.600.000 ποσό : 4.800,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  28-08-2018 08:29:28
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 24.383,09 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤ. ΓΙΑ ΕΡΓΑΣ. ΤΟΠΟΘ. ΑΝΤΛΙΩΝ ΔΔ ΠΑΡΕΛΙΩΝ ως εξής :KA : 54.00.600.000 ποσό : 4.719,30 KA : 61.98.751.000 ποσό : 19.663,79
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  28-08-2018 08:27:03