Δι@ύγεια

Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Yπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 6.200,00 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ (FK4) ΑΓ. ΜΑΡΤΙΝΟΥ, ΘΙΝΑΛΙΟΥ ως εξής :KA : 12.00.050.000 ποσό : 5.000,00 KA : 54.00.600.000 ποσό : 1.200,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  04-12-2017 09:03:44
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 1.500,00 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΑΠΟ ΣΕΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ως εξής :KA : 61.01.000.000 ποσό : 1.500,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  04-12-2017 08:34:13
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση έργου για την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης παροχών για Τ.Κ. Καββαδάδων.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  01-12-2017 10:44:01
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης τομών οδοστρωμάτων στη Δ.Ε. Αχιλλείου.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  30-11-2017 11:58:24
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης τομών οδοστρωμάτων στη Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  30-11-2017 11:42:51
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας σκυροδέματος για αποκαταστάσεις ζημιών ύδρευσης -αποχέτευσης.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  30-11-2017 11:31:36
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 3.800,00 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για ΦΟΡΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΗΓ.ΕΤΩΝ ΔΕΥΑ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 13η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ως εξής :KA : 63.98.000.001 ποσό : 3.800,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  30-11-2017 11:06:49
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 14.458,40 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ως εξής :KA : 14.03.000.000 ποσό : 11.660,00 KA : 54.00.600.000 ποσό : 2.798,40
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  30-11-2017 10:02:40
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  2.4.7.1 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέμα:  Απόφαση κ. Προέδρου Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ μετάβασης κ. Γεωργίου Αδάμ, Προϊστάμενου Τμήματος Οικονομικών στην Αθήνα προκειμένου να παραβρεθεί στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΕΔΕΥΑ που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  30-11-2017 08:03:05
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Παράταση εκτέλεσης της σύμβασης για την ΄΄Τοποθέτηση σωλήνων ύδρευσης για σύνδεση δεξαμενών Κληματιάς΄΄.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  29-11-2017 13:29:28