Δι@ύγεια

Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Yπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών επισκευής ελαστικών των οχημάτων της ΔΕΥΑΚ για το έτος 2018.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  21-02-2018 08:30:36
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΚΑΤΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΕ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  21-02-2018 08:10:58
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση Πρακτικού Κατακύρωσης μειοδότη του διαγωνισμού για την «Προμήθεια τριών (3) φορτηγών αυτοκινήτων ωφέλιμου φορτίου ενός τόνου».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-02-2018 14:24:51
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση Πρακτικού Κατακύρωσης μειοδότη του διαγωνισμού για την «Προμήθεια αντλιών λυμάτων Πόλεως».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-02-2018 14:21:45
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση Πρακτικού Ανάδειξης Προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων και προμήθεια αδρανών υλικών Τμήματος Κέντρου 2017».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-02-2018 14:19:33
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση Πρακτικού Κατακύρωσης μειοδότη του διαγωνισμού για το έργο «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης Αγ.Μαρτίνου-Λούτσες».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-02-2018 12:01:15
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΠΑΡΟΧΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-02-2018 08:56:07
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  EΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ (ΕΡΓΑ-ΛΟΙΠΑ)
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  16-02-2018 13:21:30
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΄΄Συμπλήρωση μετατόπισης παροχών ύδρευσης περιοχής Αγ.Ματθαίου΄΄.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  16-02-2018 12:14:12
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυμάτων Δ.Θιναλίων».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  16-02-2018 12:11:50