Δι@ύγεια

Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Yπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση Πρακτικού Κατακύρωσης μειοδότη του διαγωνισμού για την «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου 2017-2018».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  26-04-2018 12:45:43
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση μελέτης και τρόπου ανάθεσης για την «Ενεργοποίηση νέας δεξαμενής Σινιών τοποθεσίας ΄΄Γιανούκου΄΄».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  26-04-2018 12:43:02
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 392,83 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ως εξής :KA : 54.00.600.000 ποσό : 76,03 KA : 64.08.020.000 ποσό : 316,80
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  26-04-2018 12:26:31
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης έργου ΄΄Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Άφρας΄΄ για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  26-04-2018 10:26:24
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης έργου ΄΄Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης Ζυγού-Νησακίου΄΄ για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  26-04-2018 10:23:44
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  26-04-2018 08:55:51
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 2-26/2018 περί παράτασης της σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας φακέλου για την κατάθεση αίτησης χρηματοδότησης της Α΄Φάσης του έργου ΥΔΡΕΥΣΗ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» λόγω εκτέλεσης του έργου από τον Φορέα του ΥΠΟΜΕΔΙ.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  26-04-2018 07:54:09