Δι@ύγεια

Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Yπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 2.406,84 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΕΠΙΣΚ. ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΟΘΩΝΩΝ ως εξής :KA : 54.00.600.000 ποσό : 465,84 KA : 62.07.021.113 ποσό : 1.941,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  18-07-2018 12:58:48
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 1.674,00 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ως εξής :KA : 54.00.600.000 ποσό : 324,00 KA : 64.98.991.000 ποσό : 1.350,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  18-07-2018 12:50:40
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 2.480,00 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΛΟΙΠΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ως εξής : KA : 25.06.013.000 ποσό : 2.000,00 KA : 54.00.600.000 ποσό : 480,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  18-07-2018 12:43:25
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 6.324,00 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΟΘΩΝΩΝ ως εξής :KA : 12.00.130.000 ποσό : 5.100,00 KA : 54.00.600.000 ποσό : 1.224,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  18-07-2018 12:32:43
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 2.080,72 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ ως εξής :KA : 12.00.070.000 ποσό : 1.678,00 KA : 54.00.600.000 ποσό : 402,72
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  18-07-2018 12:04:16
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Θέμα:  Τροποποίηση Προγράμματος Κατασκευής Έργων ΔΕΥΑΚ και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  18-07-2018 11:12:07