Δι@ύγεια

Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Yπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση μελέτης και όρων δημοπρασίας για την ΄΄ Λειτουργία και συντήρηση Ε.Ε.Λ. Κασσιόπης έτους 2018-19΄΄.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  16-02-2018 11:13:20
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση μελέτης και όρων δημοπρασίας για την ΄΄ Ανάθεση εργασιών αποκατάστασης βλαβών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Αγ.Γεωργίου έτους 2018΄΄.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  16-02-2018 11:11:20
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΗΛΕΚΤΡ/ΤΗΡΩΝ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  16-02-2018 10:19:18
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΗΛΕΚΤΡ/ΤΗΡΩΝ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  16-02-2018 10:12:29
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΥΚΕΤΩΝ & ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  16-02-2018 09:57:22
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΤΟΣ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  16-02-2018 09:48:55
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  16-02-2018 09:31:30
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Ενημέρωση για την υπ΄αριθμ. 804/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας επί αγωγής εργαζομένων πρώην ΔΕΥΑ Εσπερίων για την καταβολή οφειλομένων απόδοχών.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  16-02-2018 09:27:16
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας καθισμάτων γραφείου για την Γραμματεία της ΔΕΥΑΚ.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  15-02-2018 14:02:18
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 558,00 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για Διάφορα άλλα έξοδα Χημείου και λοιπών τμημάτων ως εξής :KA : 54.00.600.000 ποσό : 108,00 KA : 64.98.999.000 ποσό : 450,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  15-02-2018 13:55:11