Δι@ύγεια

Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Yπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Αίτημα παράτασης για τις «Εργασίες αποκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικών βλαβών, λειτουργίας, συντήρησης και παρακολούθησης μονάδων αφαλάτωσης νερού έτους 2017».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  29-11-2017 12:59:56
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Υποβολή αιτήματος παράτασης της σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας φακέλου για την κατάθεση αίτησης χρηματοδότησης της Α΄Φάσης του έργου ΄΄Ύδρευση νήσου Κέρκυρας΄΄»
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  29-11-2017 12:53:20
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Παράταση εκτέλεσης της σύμβασης για την ΄΄Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου΄΄.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  29-11-2017 12:49:57
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου ΄΄Αντικατάσταση κατεστραμμένου αγωγού αποχέτευσης στην οδό Οθωνών Κουλίνας ΄΄ και αιτήματος αναδόχου για παράταση εκτέλεσης του έργου.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  29-11-2017 12:43:47
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Παράταση εκτέλεσης της σύμβασης για την ΄΄Ανάθεση εργασιών αποκατάστασης βλαβών Δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Παρελίων Έτους 2017΄΄.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  29-11-2017 12:41:01
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση έργου συμπλήρωσης μετατόπισης παροχών ύδρευσης Δ.Δ Αγ. Ματθαίου.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  29-11-2017 09:34:54
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση έργου συμπλήρωσης μετατόπισης παροχών ύδρευσης Δ.Δ Αγ. Ματθαίου.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  29-11-2017 08:42:52
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών κατασκευής μπάρας και εργαλειοθήκης για το φορτηγάκι ΔΕ Φαιάκων.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  29-11-2017 08:27:38
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 7.064,28 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ MLSS Κ ΑΠΟΚΑΤ/ΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ PLC ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓ. ΣΤΑΘΜΟ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ως εξής :KA : 54.00.600.000 ποσό : 1.367,28 KA : 62.07.023.001 ποσό : 5.697,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  28-11-2017 09:19:10
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση μελέτης και όρων δημοπρασίας για τις «Υπηρεσίες Μίσθωσης Μηχανημάτων και Προμήθεια Αδρανών Υλικών Τμήματος Νότιας Κέρκυρας».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  28-11-2017 08:48:08