Δι@ύγεια

Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Yπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 20.489,70 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΒΛΑΒΩΝ ΒΙΟΚΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΕΡΙΣΤΗΡΑ ως εξής :KA : 54.00.600.000 ποσό : 3.965,75 KA : 62.07.023.300 ποσό : 16.523,95
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  27-11-2017 09:45:33
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας ελαστικών για τα αυτοκίνητα των συνεργείων της ΔΕΥΑΚ.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  27-11-2017 08:59:15
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών έργου ΄΄Βιολογικός Καθαρισμός Δ.Δ. Κασσιώπης΄΄.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  24-11-2017 11:47:18
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση Πρακτικού ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού για το έργο «Διάνοιξη νέας γεώτρησης στη θέση Άγιος Ισίδωρος – Άνω Κορακιάνας».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  24-11-2017 11:43:35
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση Πρακτικού ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού για το έργο «Διάνοιξη νέας γεώτρησης στη θέση Άγιος Ισίδωρος – Άνω Κορακιάνας».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  24-11-2017 11:41:33
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση Πρακτικού και παραρτήματος πρακτικού ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού για το έργο «Αντικατάσταση Κεντρικού αγωγού ύδρευσης Αγ.Μαρτίνου-Λούτσες».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  24-11-2017 11:36:16
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση Πρακτικού Κατακύρωσης μειοδότη του διαγωνισμού για την «Ανάθεση ηλεκτρολογικών εργασιών Δικτύου ύδρευσης των Δημοτικών Διαμερισμάτων Παλιοκαστρίτσας και Φαιάκων Έτους 2017».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  24-11-2017 11:34:09
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση Πρακτικού Β΄ Φάσης διαγωνισμού (Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) για την «Προμήθεια αντλιών λυμάτων Πόλεως».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  24-11-2017 11:31:14
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση Πρακτικού Α΄ Φάσης διαγωνισμού (Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής) για την «Προμήθεια τριών φορτηγών αυτοκινήτων ωφέλιμου φορτίου ενός τόνου».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  24-11-2017 11:28:46
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση Πρακτικού Α΄ Φάσης διαγωνισμού (Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής) για την «Προμήθεια συστημάτων ασύρματων εντολών δεξαμενών».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  24-11-2017 11:26:26