Δι@ύγεια

Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Yπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση Πρακτικού Ανάδειξης Προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού για την «Μελέτη αγωγού μεταφοράς λυμάτων από Οικισμό ΟΕΚ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ στην Ε.Ε.Λ. ΣΙΝΑΡΑΔΩΝ (Ανασύνταξη μελετών αποχέτευσης εργατικών κατοικιών Αγ.Ιωάννη)».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  24-11-2017 11:24:17
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση Πρακτικού Ανάδειξης Προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού για την «Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων ύδρευσης πόλεως (Εφεδρικές Αντλίες 2017)».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  24-11-2017 11:20:16
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Αίτημα παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου ΄΄Αντικατάσταση κατεστραμμένου αγωγού αποχέτευσης στην Οδό Πέλεκα΄΄.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  24-11-2017 11:17:15
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 347,20 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για Επισκευές- συντηρ.μηχ/των κλπ εξοπλισμού ύδρευσης ΔΕ Κερκυραίων ως εξής :KA : 54.00.600.000 ποσό : 67,20 KA : 62.07.021.101 ποσό : 280,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  24-11-2017 09:28:08
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 7.056,84 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΟΡΡΑ ως εξής :KA : 25.00.000.000 ποσό : 3.838,00 KA : 25.05.000.000 ποσό : 1.853,00 KA : 54.00.600.000 ποσό : 1.365,84
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  24-11-2017 09:13:25
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 3.710,89 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για ΠΑΡ. ΥΠΗΡ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤ. ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡ. ΤΗΣ ΕΣΩΤ. ΔΙΑΡ. ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡ. ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ως εξής :KA : 54.00.600.000 ποσό : 718,23 KA : 61.98.758.000 ποσό : 2.992,66
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  23-11-2017 11:30:56
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών μηχανογραφικής υποστήριξης – συντήρησης και αναβάθμισης του μηχανογραφικού συστήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  23-11-2017 11:23:36
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 37.266,34 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΗ ΜΑΡΙΑ,ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΚΟΥΤΑΓΙΑΡ ΣΠΥΡΙΔΩΝ,ΜΑΖΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ως εξής :KA : 45.95.000.000 ποσό : 37.266,34
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  22-11-2017 09:51:01
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για επισκευές μειωτήρων ηλεκτροκινητήρων εσχάρωσης και καθίζησης ΒΙΟΚΑ Σιδαρίου.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  21-11-2017 13:13:58
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας φίλτρων αέρος συσκευής απόσμησης ΒΙΟΚΑ Σιδαρίου.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  21-11-2017 13:02:25