Δι@ύγεια

Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Yπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας και τοποθέτησης συστήματος αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS) σε όχημα της ΔΕΥΑΚ.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  21-11-2017 12:28:09
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών για επισκευή βλαβών ύδρευσης.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  21-11-2017 12:03:36
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 23.513,50 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΜΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ως εξής :KA : 54.00.600.000 ποσό : 4.551,00 KA : 62.07.195.000 ποσό : 18.962,50
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  21-11-2017 11:58:23
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 22.940,00 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΜΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως εξής :KA : 54.00.600.000 ποσό : 4.440,00 KA : 62.07.194.000 ποσό : 18.500,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  21-11-2017 11:54:25
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Γ.2 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Θέμα:  Αντικατάσταση μελών από επιτροπές της ΔΕΥΑΚ : α) Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης της διαδικασίας ανάθεσης για την σύναψη συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2017 (παρ.1 άρθρου 221 του Ν.4412/2016 και άρθρο 72 του Ν.3852/2010) β) Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων διαγωνισμών για το έτος 2017 (παρ.11α άρθρου 221 του Ν.4412/2016 και άρθρο 72 του Ν.3852/2010)
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  21-11-2017 10:24:14
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  2.4.7.1 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέμα:  Αίτημα πρακτικής άσκησης του κ. Τόμπρου Γεωργίου του Ερωτοκρίτου φοιτητή Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ στο Τμήμα Πληροφορικής και Μ.Μ.Ε.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  21-11-2017 09:54:19
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και έκδοση τακτοποιητικών χρηματικών ενταλμάτων.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  21-11-2017 09:38:25
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας υδρομέτρων και εξαρτημάτων υδρομέτρων.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  21-11-2017 09:32:22
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  2.4.7.1 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέμα:  Αιτήματα προκαταβολών μισθών εργαζομένων ΔΕΥΑΚ.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  21-11-2017 09:31:26
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας εξυπηρετών (servers).
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  21-11-2017 09:26:53