Δι@ύγεια

Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Yπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 100,00 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΖΗΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ως εξής :KA : 81.00.990.000 ποσό : 100,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-02-2018 10:17:42
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Τροποποίηση Προγράμματος έργων και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-02-2018 09:27:19
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Ένταξη ΔΕΥΑΚ σε πρόγραμμα ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 σύμφωνα με την ΚΥΑ 28286/450/20.06.2017.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  13-02-2018 10:49:08
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Λήψη απόφασης για συνδρομές σε εφημερίδες κι ενημερωτικά έντυπα (Διαδικτυακά προγρ/τα, Ε.Δ.Ε.Υ.Α κ.λ.π.).
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  13-02-2018 10:43:17
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 992,00 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για Επισκ-συντηρήσεις εγκ/σεων Μονάδων επεξ. λυμάτων Πόλεως ως εξής :KA : 54.00.600.000 ποσό : 192,00 KA : 62.07.023.001 ποσό : 800,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  13-02-2018 10:24:36
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 2.232,00 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ως εξής :KA : 15.05.004.600 ποσό : 1.800,00 KA : 54.00.600.000 ποσό : 432,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  13-02-2018 10:11:02
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 3.266,28 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ ΣΙΝΑΡΑΔΩΝ ως εξής :KA : 54.00.600.000 ποσό : 632,18 KA : 62.07.196.000 ποσό : 2.634,10
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  12-02-2018 10:37:29
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Αίτημα καταναλώτριας Κας Μικρούλη Κωνσταντίνας για αποζημίωση λόγω ζημιάς που υπέστη εξαιτίας βλάβης στο αποχετευτικό δίκτυο της ΔΕΥΑΚ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  12-02-2018 10:33:45
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 2.473,80 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠ.ΥΛΙΚ.ΥΔΡΕΥΣ.ΔΕ ΠΑΡΕΛΙΩΝ ως εξής :KA : 26.01.100.011 ποσό : 1.995,00 KA : 54.00.600.000 ποσό : 478,80
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  12-02-2018 10:30:27
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 4.960,00 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤ.ΜΕΤ.ΜΕΣΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΑ) ως εξής :KA : 54.00.600.000 ποσό : 960,00 KA : 62.07.030.004 ποσό : 4.000,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  12-02-2018 10:22:47