Δι@ύγεια

Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Yπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού & Τροποποίηση Προγράμματος Κατασκευής Έργων οικ. έτους 2017.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  21-11-2017 09:25:56
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση έργου για την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης παροχών για Τ.Κ. Καββαδάδων.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  17-11-2017 12:53:33
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών μίσθωσης μηχανημάτων για εργασίες επισκευής και συντήρησης στο δίκτυο ύδρευσης.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  16-11-2017 12:20:44
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση του υπ΄αριθμ. 1/2017 Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων σε λογαριασμούς Ύδρευσης-Αποχ/σης καταναλωτών της ΔΕΥΑΚ.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  16-11-2017 12:04:36
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Περί παράτασης μίσθωσης ακινήτου στέγασης γραφείων ΔΕΥΑΚ.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  16-11-2017 11:59:41
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 18.541,12 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΤΡΑΦΟ ως εξής : KA : 11.01.000.003 ποσό : 14.952,52 KA : 54.00.600.000 ποσό : 3.588,60
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  15-11-2017 12:03:53
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης τμήματος Βορρά.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  15-11-2017 10:22:06
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών και εξαρτημάτων ύδρευσης για την αντιμετώπιση των βλαβών από τα συνεργεία της ΔΕΥΑΚ.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  15-11-2017 09:55:55
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας και μεταφοράς νερού με υδροφόρα στην Δ.Ε. Εσπερίων.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  15-11-2017 09:44:23
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την επούλωση λάκκων.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  15-11-2017 09:40:37