Δι@ύγεια

Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Yπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας αντλιών ελαφρών λυμάτων Δ.Ε. Λευκιμμαίων.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-11-2017 10:25:41
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας αντλιτικών συγκροτημάτων για το τμήμα Βορρά.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-11-2017 10:18:48
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας εξαρτημάτων για τις ανάγκες του συνεργείου του τμήματος Βορρά.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-11-2017 10:12:30
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος ωρομέτρησης Προσωπικού.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  14-11-2017 10:08:02
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  2.4.7.1 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέμα:  Απόφαση Προέδρου ΔΕΥΑΚ για την πρόσληψη Δύο (2) Μηχανολόγων-Μηχανικών Π.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  13-11-2017 13:19:28
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Γ.2 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Θέμα:  Αντικατάσταση κ. Σοφιανού Νικολάου από την Επιτροπή εκτίμησης Ζημιών και από την Επιτροπή χαρακτηρισμού άχρηστων υλικών, λόγω παύσης της ιδιότητάς του ως μέλος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  13-11-2017 09:32:04
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 8.035,20 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ως εξής :KA : 54.00.600.000 ποσό : 1.555,20 KA : 62.07.030.004 ποσό : 6.480,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  13-11-2017 09:08:05