Δι@ύγεια

Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Yπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Παροχής παγίας προκαταβολής έτους 2018 και ορισμός διαχειριστή αυτής.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  12-02-2018 10:08:36
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Δ.2.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Θέμα:  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΩ ΓΑΡΟΥΝΑ»
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  12-02-2018 10:04:52
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Αίτημα της ΔΕΥΑΚ προς την εταιρεία COSMOTE για τη σύνδεση 21 συνολικά νέων παροχών κινητής τηλεφωνίας στο υφιστάμενο πρόγραμμα ΄΄Cosmote Business Mobile Βασικό΄΄ για την λειτουργία συστημάτων αυτόματης πλήρωσης δεξαμενών και αντλιοστασίων.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  09-02-2018 14:19:12
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  2.4.7.1 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέμα:  Έγκριση μετάβασης Προέδρου της ΔΕΥΑΚ κ. Αλεξάνδρου Φαϊτά στο Γραφείο της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  09-02-2018 13:40:06
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  2.4.7.1 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέμα:  ΄΄Αίτημα εργαζομένου ΔΕΥΑΚ κ. Σπυρίδωνα Χειμαριού για χορήγηση εξάμηνης αδείας άνευ αποδοχών΄΄
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  09-02-2018 11:49:30
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 1.654,16 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ως εξής :KA : 54.00.600.000 ποσό : 320,16 KA : 62.07.021.020 ποσό : 1.334,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  09-02-2018 10:05:26
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών για αποκατάσταση κτιρίου αντίστροφης όσμωσης Σιναράδων.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  09-02-2018 09:54:31
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Προμήθεια υλικών ύδρευσης άμεσης αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΚ.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  09-02-2018 09:07:49
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση μελέτης και όρων δημοπρασίας για την ΄΄Αντικατάσταση Γεώτρησης Κάτω Γαρούνα΄΄.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  08-02-2018 13:21:12
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας καλωδίων ρεύματος γεώτρησης Χωροεπισκόπων.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  08-02-2018 12:51:12