Δι@ύγεια

Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Yπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 1.722,74 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΕΥΑ ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ως εξής :KA : 82.98.540.300 ποσό : 1.722,74
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  30-01-2018 13:17:50
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 3.206,25 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΑΠΟΖ ΑΠΑΣΧΟΛ.ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. ως εξής :KA : 61.01.000.001 ποσό : 2.137,50 KA : 61.01.000.002 ποσό : 1.068,75
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  30-01-2018 12:59:55
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για εργασίες αποκατάστασης μηχανήματος απόφραξης.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  30-01-2018 12:52:45
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 3.720,00 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΜΠΕ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ ως εξής :KA : 15.05.004.430 ποσό : 3.000,00 KA : 54.00.600.000 ποσό : 720,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  30-01-2018 12:35:10
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 40.741,37 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ως εξής :KA : 81.00.000.001 ποσό : 12.189,41 KA : 82.98.550.000 ποσό : 28.551,96
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  30-01-2018 12:27:27
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 4.983,72 ΕΥΡΩ, ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΓΙΑ ΑΝΑΘ. ΠΑΡ. ΛΕΙΤ. ΕΓΚ. ΕΠΕΞ. ΛΥΜ. ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΩΣ ΕΞΗΣ: KA: 54.00.600.000 ΠΟΣΟ: 996,74 ΚΑ:62.07.150.000 ΠΟΣΟ: 4.153,10
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  30-01-2018 10:27:44
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 6.839,75 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ. ΘΙΝΑΛΙΩΝ ως εξής :KA : 15.05.010.400 ποσό : 6.839,75
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  30-01-2018 09:34:52
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  2.4.7.1 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέμα:  Καταβολή νόμιμης αποζημίωσης στους κληρονόμους του αποβιώσαντος εργαζόμενου ΔΕΥΑΚ Ματθαίου Κατσαρού.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  29-01-2018 14:37:10
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή, επιστροφή υπολοίπου ποσού παγίας προκαταβολής έτους 2017 και απαλλαγή υπολόγου.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  29-01-2018 14:34:20
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Περί άσκησης αγωγής ενώπιον του Δικαστηρίου για διαγραφή βεβαιωμένου ποσού στην Δ.Ο.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Φόρος πρώην ΔΕΥΑ Λευκιμμαίων) άλλως καταβολή στην ΔΕΥΑΚ αυτού ως αχρεωστήτως δηλωθέν.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  29-01-2018 14:31:37