ΑΔΑ: ΨΘΤΙΟΡΓΤ-0ΘΩ

Κατάσταση: Αναρτηθείσα
Ημερομηνία ανάρτησης: 10-08-2018 12:47:16
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10-08-2018 12:47:16
Τύπος: 2.4.7.1 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέμα: Ορισμός Προϊσταμένου Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Δικτύων και Εγκαταστάσεων Νότου.
Θεματικές κατηγορίες: 
  • 44 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
  • 52 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  • 24 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αρ. πρωτοκόλλου: 11-287/2018
Ημερομηνία έκδοσης: 27-06-2018
Φορέας: 50308 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Οργανωτικές Μονάδες: 
  • 85705 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Υπογράφοντες: 
  • 100014373 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΑΪΤΑΣ (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Λεπτομέρειες:
Τύπος Πράξης: Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού (και εποπτευόμενων φορέων τους)
Μέσο δημοσίευσης της πράξης:
Στοιχεία ΦΕΚ (Αρ., Τεύχος, Έτος):
Δείτε επίσης και ..: Χωρίς τιμή