ΑΔΑ: ΨΞΨ8ΟΡΓΤ-6ΓΝ

Κατάσταση: Αναρτηθείσα
Ημερομηνία ανάρτησης: 16-05-2018 11:53:37
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16-05-2018 11:53:37
Τύπος: Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 342,49 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ως εξής :KA : 54.00.600.000 ποσό : 66,29 KA : 64.08.010.000 ποσό : 276,20
Θεματικές κατηγορίες: 
  • 24 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αρ. πρωτοκόλλου: 4195
Ημερομηνία έκδοσης: 16-05-2018
Φορέας: 50308 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Οργανωτικές Μονάδες: 
  • 85704 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Υπογράφοντες: 
  • 100028854 Αχιλλέας Μάζης (Γενικός Διευθυντής)
Λεπτομέρειες:
Οικονομικό Έτος: 2018
Κατηγορία Προϋπολογισμού: Ίδια Έσοδα
Αρ. Καταχώρησης:
Τμηματική Ανάληψη:
Ανακλητική Απόφαση:
Ποσό με ΦΠΑ:
Ποσό: 342.49
Νόμισμα: EUR
Ποσό και ΚΑΕ: Χωρίς τιμή
Σχετ. αρχική τμηματική:
Δείτε επίσης και ..: Χωρίς τιμή