ΑΔΑ: Ψ7ΧΩΟΡΓΤ-ΙΒ4

Κατάσταση: Αναρτηθείσα
Ημερομηνία ανάρτησης: 16-05-2018 11:50:38
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16-05-2018 11:50:38
Τύπος: Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 5.332,00 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ & ΔΕ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ ως εξής: KA : 54.00.600.000 ποσό : 1.032,00 KA : 62.07.010.007 ποσό : 2.800,00 KA : 62.07.010.008 ποσό : 1.500,00
Θεματικές κατηγορίες: 
  • 24 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αρ. πρωτοκόλλου: 4201
Ημερομηνία έκδοσης: 15-05-2018
Φορέας: 50308 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Οργανωτικές Μονάδες: 
  • 85704 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Υπογράφοντες: 
  • 100028854 Αχιλλέας Μάζης (Γενικός Διευθυντής)
Λεπτομέρειες:
Οικονομικό Έτος: 2018
Κατηγορία Προϋπολογισμού: Ίδια Έσοδα
Αρ. Καταχώρησης:
Τμηματική Ανάληψη:
Ανακλητική Απόφαση:
Ποσό με ΦΠΑ:
Ποσό: 5332
Νόμισμα: EUR
Ποσό και ΚΑΕ: Χωρίς τιμή
Σχετ. αρχική τμηματική:
Δείτε επίσης και ..: Χωρίς τιμή