ΑΔΑ: ΩΑΞΥΟΡΓΤ-ΞΣΗ

Κατάσταση: Αναρτηθείσα
Ημερομηνία ανάρτησης: 12-07-2018 13:22:09
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12-07-2018 13:22:09
Τύπος: Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 7.316,00 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΠΡΟΜ.ΑΝΤΛ. ΣΥΓΚΡ. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως εξής :KA : 12.00.020.000 ποσό : 5.900,00 KA : 54.00.600.000 ποσό : 1.416,00
Θεματικές κατηγορίες: 
  • 24 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αρ. πρωτοκόλλου: 6310
Ημερομηνία έκδοσης: 12-07-2018
Φορέας: 50308 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Οργανωτικές Μονάδες: 
  • 85704 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Υπογράφοντες: 
  • 100028854 Αχιλλέας Μάζης (Γενικός Διευθυντής)
Λεπτομέρειες:
Οικονομικό Έτος: 2018
Κατηγορία Προϋπολογισμού: Ίδια Έσοδα
Αρ. Καταχώρησης:
Τμηματική Ανάληψη:
Ανακλητική Απόφαση:
Ποσό με ΦΠΑ:
Ποσό: 7316
Νόμισμα: EUR
Ποσό και ΚΑΕ: Χωρίς τιμή
Σχετ. αρχική τμηματική:
Δείτε επίσης και ..: Χωρίς τιμή