ΑΔΑ: Ω4ΞΕΟΡΓΤ-Ω9Τ

Κατάσταση: Αναρτηθείσα
Ημερομηνία ανάρτησης: 13-09-2018 10:38:31
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13-09-2018 10:38:31
Τύπος: Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 7.415,20 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΑΓΟΡΕΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΑΡΤ.ΔΙΚΤ.ΥΔΡ.ΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ως εξής :KA : 26.01.100.000 ποσό : 5.980,00 KA : 54.00.600.000 ποσό : 1.435,20
Θεματικές κατηγορίες: 
  • 24 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αρ. πρωτοκόλλου: 8831
Ημερομηνία έκδοσης: 13-09-2018
Φορέας: 50308 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Οργανωτικές Μονάδες: 
  • 85704 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Υπογράφοντες: 
  • 123728 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜ (Αναπληρωτής Διευθυντής)
Λεπτομέρειες:
Οικονομικό Έτος: 2018
Κατηγορία Προϋπολογισμού: Ίδια Έσοδα
Αρ. Καταχώρησης:
Τμηματική Ανάληψη:
Ανακλητική Απόφαση:
Ποσό με ΦΠΑ:
Ποσό: 7415.2
Νόμισμα: EUR
Ποσό και ΚΑΕ: Χωρίς τιμή
Σχετ. αρχική τμηματική:
Δείτε επίσης και ..: Χωρίς τιμή