ΑΔΑ: Ω556ΟΡΓΤ-ΘΗΑ

Κατάσταση: Αναρτηθείσα
Ημερομηνία ανάρτησης: 16-05-2018 12:02:30
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16-05-2018 12:02:30
Τύπος: Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 4.947,60 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΑΝΑΘ ΠΑΡ ΛΕΙΤ ΕΠΕΞ ΛΥΜ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ως εξής :KA : 54.00.600.000 ποσό : 957,60 KA : 62.07.150.000 ποσό : 3.990,00
Θεματικές κατηγορίες: 
  • 24 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αρ. πρωτοκόλλου: 4240
Ημερομηνία έκδοσης: 15-05-2018
Φορέας: 50308 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Οργανωτικές Μονάδες: 
  • 85704 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Υπογράφοντες: 
  • 100028854 Αχιλλέας Μάζης (Γενικός Διευθυντής)
Λεπτομέρειες:
Οικονομικό Έτος: 2018
Κατηγορία Προϋπολογισμού: Ίδια Έσοδα
Αρ. Καταχώρησης:
Τμηματική Ανάληψη:
Ανακλητική Απόφαση:
Ποσό με ΦΠΑ:
Ποσό: 4947.6
Νόμισμα: EUR
Ποσό και ΚΑΕ: Χωρίς τιμή
Σχετ. αρχική τμηματική:
Δείτε επίσης και ..: Χωρίς τιμή