ΑΔΑ: Ω9ΖΦΟΡΓΤ-ΙΟΗ

Κατάσταση: Αναρτηθείσα
Ημερομηνία ανάρτησης: 12-01-2018 08:48:28
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12-01-2018 08:48:28
Τύπος: Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών μίσθωσης μηχανημάτων για εργασίες αποκατάστασης επισκευής και συντήρησης στο δίκτυο αποχέτευσης της Γαρίτσας.
Θεματικές κατηγορίες: 
  • 24 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αρ. πρωτοκόλλου: 12959
Ημερομηνία έκδοσης: 29-12-2017
Φορέας: 50308 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Οργανωτικές Μονάδες: 
  • 85705 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Υπογράφοντες: 
  • 100014373 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΑΪΤΑΣ (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Λεπτομέρειες:
ΑΦΜ και επωνυμία φορέα:
ΑΦΜ: 090101378
Τύπος ΑΦΜ: Εθνικό
Επωνυμία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΕΥΑΚ
Στοιχεία αναδόχων:
:
ΑΦΜ / Επωνυμία:
ΑΦΜ: 998391838
Τύπος ΑΦΜ: Εθνικό
Κράτος -μέλος της ΕΕ: Ελλάδα
Επωνυμία: Κ ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ Σ ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΟΕ
Ποσό δαπάνης:
Αξία: 8582
Νόμισμα: EUR
Σχετ. Ανάληψη Υποχρέωσης:
:
ΑΔΑ Ανάληψης Υποχρέωσης: ΩΒΜ7ΟΡΓΤ-ΩΥΧ
Δείτε επίσης και ..: Χωρίς τιμή