ΑΔΑ: Ω9ΨΜΟΡΓΤ-ΚΩ7

Κατάσταση: Αναρτηθείσα
Ημερομηνία ανάρτησης: 14-09-2018 10:23:44
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14-09-2018 10:23:44
Τύπος: Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 3.844,00 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΕΠΙΣΚ.ΚΑΙ ΣΥΝΤ. ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ως εξής :KA : 54.00.600.000 ποσό : 744,00 KA : 62.07.193.000 ποσό : 3.100,00
Θεματικές κατηγορίες: 
  • 24 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αρ. πρωτοκόλλου: 8865
Ημερομηνία έκδοσης: 14-09-2018
Φορέας: 50308 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Οργανωτικές Μονάδες: 
  • 85704 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Υπογράφοντες: 
  • 123728 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜ (Αναπληρωτής Διευθυντής)
Λεπτομέρειες:
Οικονομικό Έτος: 2018
Κατηγορία Προϋπολογισμού: Ίδια Έσοδα
Αρ. Καταχώρησης:
Τμηματική Ανάληψη:
Ανακλητική Απόφαση:
Ποσό με ΦΠΑ:
Ποσό: 3844
Νόμισμα: EUR
Ποσό και ΚΑΕ: Χωρίς τιμή
Σχετ. αρχική τμηματική:
Δείτε επίσης και ..: Χωρίς τιμή