ΑΔΑ: 6Β6ΨΟΡΓΤ-ΓΤΚ

Κατάσταση: Αναρτηθείσα
Ημερομηνία ανάρτησης: 12-06-2018 13:47:07
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13-06-2018 15:04:20
Τύπος: Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα: Έγκριση μελέτης και τρόπου ανάθεσης για «Προμήθεια σωλήνων Ύδρευσης Νότου».
Θεματικές κατηγορίες: 
  • 40 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
  • 52 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  • 24 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
  • 16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αρ. πρωτοκόλλου: 10-244/2018
Ημερομηνία έκδοσης: 06-06-2018
Φορέας: 50308 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Οργανωτικές Μονάδες: 
  • 85705 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Υπογράφοντες: 
  • 100014373 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΑΪΤΑΣ (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Λεπτομέρειες:
Στοιχεία ΦΕΚ (Αρ., Τεύχος, Έτος): Χωρίς τιμή
Αριθμός Πράξης/Απόφασης: 10-244/18
Τύπος Πράξης: Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού (και εποπτευόμενων φορέων τους)
Συναρμόδιοι Φορείς:
Δείτε επίσης και ..: Χωρίς τιμή