ΑΔΑ: 6Δ5ΝΟΡΓΤ-2Τ6

Κατάσταση: Αναρτηθείσα
Ημερομηνία ανάρτησης: 29-11-2017 14:34:09
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 04-12-2017 09:21:06
Τύπος: Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα: Απασχόληση για πρακτική άσκηση στην ΔΕΥΑΚ μαθητών ΕΠΑΣ (ΦΕΚ 3476/04-10-2017 τεύχος Β΄).
Θεματικές κατηγορίες: 
  • 44 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
  • 52 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  • 24 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
  • 16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αρ. πρωτοκόλλου: 15-261/2017
Ημερομηνία έκδοσης: 16-11-2017
Φορέας: 50308 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Οργανωτικές Μονάδες: 
  • 85705 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Υπογράφοντες: 
  • 100014373 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΑΪΤΑΣ (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Λεπτομέρειες:
Στοιχεία ΦΕΚ (Αρ., Τεύχος, Έτος): Χωρίς τιμή
Αριθμός Πράξης/Απόφασης: 15-261/17
Τύπος Πράξης: Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού (και εποπτευόμενων φορέων τους)
Συναρμόδιοι Φορείς:
Δείτε επίσης και ..: Χωρίς τιμή