ΑΔΑ: 6ΘΟΥΟΡΓΤ-ΝΣΟ

Κατάσταση: Αναρτηθείσα
Ημερομηνία ανάρτησης: 12-07-2018 13:44:40
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12-07-2018 13:44:40
Τύπος: Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Απευθείας ανάθεση προμήθειας σωλήνων ύδρευσης Δ.Ε. Μελιτειέων.
Θεματικές κατηγορίες: 
  • 24 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αρ. πρωτοκόλλου: 6382
Ημερομηνία έκδοσης: 12-07-2018
Φορέας: 50308 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Οργανωτικές Μονάδες: 
  • 85704 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Υπογράφοντες: 
  • 100028854 Αχιλλέας Μάζης (Γενικός Διευθυντής)
Λεπτομέρειες:
ΑΦΜ και επωνυμία φορέα:
ΑΦΜ: 090101378
Τύπος ΑΦΜ: Εθνικό
Επωνυμία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΕΥΑΚ
Στοιχεία αναδόχων:
:
ΑΦΜ / Επωνυμία:
ΑΦΜ: 099532515
Τύπος ΑΦΜ: Εθνικό
Κράτος -μέλος της ΕΕ: Ελλάδα
Επωνυμία: ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Ποσό δαπάνης:
Αξία: 3180
Νόμισμα: EUR
Σχετ. Ανάληψη Υποχρέωσης: Χωρίς τιμή
Δείτε επίσης και ..: Χωρίς τιμή