ΑΔΑ: 6ΝΞ9ΟΡΓΤ-ΓΒ4

Κατάσταση: Αναρτηθείσα
Ημερομηνία ανάρτησης: 16-05-2018 11:43:12
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16-05-2018 11:43:12
Τύπος: Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα: Έγκριση άμεσης πρόσληψης δύο (2) Μηχανολόγων -Μηχανικών Π.Ε. σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 18126/03-05-2018 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Θεματικές κατηγορίες: 
  • 44 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
  • 52 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  • 24 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αρ. πρωτοκόλλου: 9-198/10-05-2018
Ημερομηνία έκδοσης: 10-05-2018
Φορέας: 50308 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Οργανωτικές Μονάδες: 
  • 85705 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Υπογράφοντες: 
  • 100014373 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΑΪΤΑΣ (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Λεπτομέρειες:
Στοιχεία ΦΕΚ (Αρ., Τεύχος, Έτος): Χωρίς τιμή
Αριθμός Πράξης/Απόφασης: 9-198/2018
Τύπος Πράξης: Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού (και εποπτευόμενων φορέων τους)
Συναρμόδιοι Φορείς:
Δείτε επίσης και ..: Χωρίς τιμή