ΑΔΑ: 6Ξ7ΣΟΡΓΤ-Ο1Δ

Κατάσταση: Αναρτηθείσα
Ημερομηνία ανάρτησης: 13-09-2018 08:52:11
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13-09-2018 08:52:11
Τύπος: Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 1.426,00 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΧΗΜΕΙΟΥ - ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ως εξής :KA : 54.00.600.000 ποσό : 276,00 KA : 64.98.999.000 ποσό : 1.150,00
Θεματικές κατηγορίες: 
  • 24 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αρ. πρωτοκόλλου: 8780
Ημερομηνία έκδοσης: 13-09-2018
Φορέας: 50308 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Οργανωτικές Μονάδες: 
  • 85704 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Υπογράφοντες: 
  • 123728 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜ (Αναπληρωτής Διευθυντής)
Λεπτομέρειες:
Οικονομικό Έτος: 2018
Κατηγορία Προϋπολογισμού: Ίδια Έσοδα
Αρ. Καταχώρησης:
Τμηματική Ανάληψη:
Ανακλητική Απόφαση:
Ποσό με ΦΠΑ:
Ποσό: 1426
Νόμισμα: EUR
Ποσό και ΚΑΕ: Χωρίς τιμή
Σχετ. αρχική τμηματική:
Δείτε επίσης και ..: Χωρίς τιμή