ΑΔΑ: 6ΨΙΖΟΡΓΤ-ΠΝ6

Κατάσταση: Αναρτηθείσα
Ημερομηνία ανάρτησης: 10-08-2018 09:29:36
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10-08-2018 09:29:36
Τύπος: Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και συντήρηση εδαφ. Εκτάσεων γεώτρησης Τ.Κ. Μαγουλάδων.
Θεματικές κατηγορίες: 
  • 24 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αρ. πρωτοκόλλου: 7658
Ημερομηνία έκδοσης: 10-08-2018
Φορέας: 50308 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Οργανωτικές Μονάδες: 
  • 85704 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Υπογράφοντες: 
  • 100028854 Αχιλλέας Μάζης (Γενικός Διευθυντής)
Λεπτομέρειες:
ΑΦΜ και επωνυμία φορέα:
ΑΦΜ: 090101378
Τύπος ΑΦΜ: Εθνικό
Επωνυμία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΕΥΑΚ
Στοιχεία αναδόχων:
:
ΑΦΜ / Επωνυμία:
ΑΦΜ: 119064730
Τύπος ΑΦΜ: Εθνικό
Κράτος -μέλος της ΕΕ: Ελλάδα
Επωνυμία: ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ,,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ
Ποσό δαπάνης:
Αξία: 850
Νόμισμα: EUR
Σχετ. Ανάληψη Υποχρέωσης: Χωρίς τιμή
Δείτε επίσης και ..: Χωρίς τιμή