ΑΔΑ: 68Δ9ΟΡΓΤ-Ζ07

Κατάσταση: Αναρτηθείσα
Ημερομηνία ανάρτησης: 11-01-2018 11:21:34
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11-01-2018 11:21:34
Τύπος: Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Απευθείας ανάθεση προμήθειας υδρομέτρων Δ.Ε. Εσπερίων.
Θεματικές κατηγορίες: 
  • 24 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αρ. πρωτοκόλλου: 12951
Ημερομηνία έκδοσης: 29-12-2017
Φορέας: 50308 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Οργανωτικές Μονάδες: 
  • 85705 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Υπογράφοντες: 
  • 100014373 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΑΪΤΑΣ (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Λεπτομέρειες:
ΑΦΜ και επωνυμία φορέα:
ΑΦΜ: 090101378
Τύπος ΑΦΜ: Εθνικό
Επωνυμία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΕΥΑΚ
Στοιχεία αναδόχων:
:
ΑΦΜ / Επωνυμία:
ΑΦΜ: 099550256
Τύπος ΑΦΜ: Εθνικό
Κράτος -μέλος της ΕΕ: Ελλάδα
Επωνυμία: CONSTRAT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ποσό δαπάνης:
Αξία: 8846.25
Νόμισμα: EUR
Σχετ. Ανάληψη Υποχρέωσης:
:
ΑΔΑ Ανάληψης Υποχρέωσης: 64Κ2ΟΡΓΤ-ΧΡΥ
Δείτε επίσης και ..: Χωρίς τιμή