ΑΔΑ: 68ΞΤΟΡΓΤ-7ΒΓ

Κατάσταση: Αναρτηθείσα
Ημερομηνία ανάρτησης: 09-08-2018 09:50:23
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 09-08-2018 09:50:23
Τύπος: Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 4.938,17 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ως εξής :KA : 54.00.600.000 ποσό : 955,77 KA : 61.98.700.000 ποσό : 3.982,40
Θεματικές κατηγορίες: 
  • 24 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αρ. πρωτοκόλλου: 7575
Ημερομηνία έκδοσης: 09-08-2018
Φορέας: 50308 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Οργανωτικές Μονάδες: 
  • 85704 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Υπογράφοντες: 
  • 100028854 Αχιλλέας Μάζης (Γενικός Διευθυντής)
Λεπτομέρειες:
Οικονομικό Έτος: 2018
Κατηγορία Προϋπολογισμού: Ίδια Έσοδα
Αρ. Καταχώρησης:
Τμηματική Ανάληψη:
Ανακλητική Απόφαση:
Ποσό με ΦΠΑ:
Ποσό: 4938.17
Νόμισμα: EUR
Ποσό και ΚΑΕ: Χωρίς τιμή
Σχετ. αρχική τμηματική:
Δείτε επίσης και ..: Χωρίς τιμή