ΑΔΑ: 688ΤΟΡΓΤ-ΝΕ7

Κατάσταση: Αναρτηθείσα
Ημερομηνία ανάρτησης: 06-12-2017 10:54:50
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 06-12-2017 10:54:50
Τύπος: Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης της εσωτερικής διαρρύθμισης του γραφείου εξυπηρέτησης πελατών της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Θεματικές κατηγορίες: 
  • 24 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αρ. πρωτοκόλλου: 12179
Ημερομηνία έκδοσης: 06-12-2017
Φορέας: 50308 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Οργανωτικές Μονάδες: 
  • 85704 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Υπογράφοντες: 
  • 100028854 Αχιλλέας Μάζης (Γενικός Διευθυντής)
Λεπτομέρειες:
ΑΦΜ και επωνυμία φορέα:
ΑΦΜ: 090101378
Τύπος ΑΦΜ: Εθνικό
Επωνυμία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΕΥΑΚ
Στοιχεία αναδόχων:
:
ΑΦΜ / Επωνυμία:
ΑΦΜ: 999359707
Τύπος ΑΦΜ: Εθνικό
Κράτος -μέλος της ΕΕ: Ελλάδα
Επωνυμία: Χ ΣΙΜΩΝΗΣ ΕΠΕ
Ποσό δαπάνης:
Αξία: 2962.73
Νόμισμα: EUR
Σχετ. Ανάληψη Υποχρέωσης:
:
ΑΔΑ Ανάληψης Υποχρέωσης: 64ΜΝΟΡΓΤ-ΙΥΤ
Δείτε επίσης και ..: Χωρίς τιμή