ΑΔΑ: 7ΔΥΘΟΡΓΤ-8ΦΟ

Κατάσταση: Αναρτηθείσα
Ημερομηνία ανάρτησης: 10-08-2018 09:12:56
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10-08-2018 09:12:56
Τύπος: Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 520,80 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΧΗΜΕΙΟΥ - ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ως εξής :KA : 54.00.600.000 ποσό : 100,80 KA : 64.98.999.000 ποσό : 420,00
Θεματικές κατηγορίες: 
  • 24 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αρ. πρωτοκόλλου: 7579
Ημερομηνία έκδοσης: 10-08-2018
Φορέας: 50308 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Οργανωτικές Μονάδες: 
  • 85704 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Υπογράφοντες: 
  • 100028854 Αχιλλέας Μάζης (Γενικός Διευθυντής)
Λεπτομέρειες:
Οικονομικό Έτος: 2018
Κατηγορία Προϋπολογισμού: Ίδια Έσοδα
Αρ. Καταχώρησης:
Τμηματική Ανάληψη:
Ανακλητική Απόφαση:
Ποσό με ΦΠΑ:
Ποσό: 520.8
Νόμισμα: EUR
Ποσό και ΚΑΕ: Χωρίς τιμή
Σχετ. αρχική τμηματική:
Δείτε επίσης και ..: Χωρίς τιμή