ΑΔΑ: 70ΦΒΟΡΓΤ-Θ00

Κατάσταση: Αναρτηθείσα
Ημερομηνία ανάρτησης: 09-01-2018 08:05:09
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 09-01-2018 08:05:09
Τύπος: Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Απευθείας ανάθεση προμήθειας υδρομέτρων Δ.Ε. Λευκιμμαίων.
Θεματικές κατηγορίες: 
  • 24 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αρ. πρωτοκόλλου: 12947
Ημερομηνία έκδοσης: 29-12-2017
Φορέας: 50308 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Οργανωτικές Μονάδες: 
  • 85705 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Υπογράφοντες: 
  • 100014373 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΑΪΤΑΣ (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Λεπτομέρειες:
ΑΦΜ και επωνυμία φορέα:
ΑΦΜ: 090101378
Τύπος ΑΦΜ: Εθνικό
Επωνυμία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΕΥΑΚ
Στοιχεία αναδόχων:
:
ΑΦΜ / Επωνυμία:
ΑΦΜ: 099394648
Τύπος ΑΦΜ: Εθνικό
Κράτος -μέλος της ΕΕ: Ελλάδα
Επωνυμία: ΥΔΡΑΥΛΙΣ ΕΜΜ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΓΡ.ΓΚΕΡΠΙΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ποσό δαπάνης:
Αξία: 7350
Νόμισμα: EUR
Σχετ. Ανάληψη Υποχρέωσης:
:
ΑΔΑ Ανάληψης Υποχρέωσης: 73ΜΖΟΡΓΤ-ΨΘΨ
Δείτε επίσης και ..: Χωρίς τιμή