ΑΔΑ: ΩΔΠΚΟΡΓΤ-ΖΘ0

Κατάσταση: Αναρτηθείσα
Ημερομηνία ανάρτησης: 20-10-2017 08:58:07
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20-10-2017 08:58:07
Τύπος: Δ.2.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ»
Θεματικές κατηγορίες: 
  • 40 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
  • 24 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
  • 16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αρ. πρωτοκόλλου: 9593/18-10-2017
Ημερομηνία έκδοσης: 18-10-2017
Φορέας: 50308 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Οργανωτικές Μονάδες: 
  • 85705 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Υπογράφοντες: 
  • 100014373 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΑΪΤΑΣ (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Λεπτομέρειες:
CPV: 76300000-6
Διαδικασία Διαγωνισμού: Ανοικτός
Κριτήριο επιλογής: Χαμηλότερη Τιμή
Τύπος σύμβασης: Έργα
Κωδικός Προϋπολογισμού Φορέα: Τακτικός Προϋπολογισμός
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ:
Αξία: 54218.11
Νόμισμα: EUR
Σχετ. Ανάληψη Υποχρέωσης:
Δείτε επίσης και ..: Χωρίς τιμή