ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  Καταβολή αποζημίωσης σε Αλαμάνο Κων/νο Μέλος του Δ.Σ. για υπηρεσίες Απριλίου 2019
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-05-2019 10:09:19
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-05-2019 10:07:55
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  Μισθοδοσία Απριλίου Μπούας Πέτρος
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-05-2019 09:52:34
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  Μισθοδοσία Απριλίου Χονδρογιάννης Ευστάθιος
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-05-2019 09:39:55
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΛΕΙΤΟΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΕΛ ΚΥΝΟΠΟΙΑΣΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 18-20
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-05-2019 09:37:48
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  Διαμόρφωση χώρου θέσεων για γεωτρήσεις Δουκάδες και Νεοχωράκι
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-05-2019 09:16:59
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΗΣ ΕΦΚΑ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-05-2019 08:58:38
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-05-2019 08:40:59
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΙΣΘ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΒΟΡΡΑ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-05-2019 08:27:01
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΤΠΥ 127 ΑΦΟΙ ΓΙΔΙΑΡΗ ΕΕ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  17-05-2019 13:14:03

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2019 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.