ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Δ.2.2 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Θέμα:  Έγκριση πρακτικού ανάδειξης μειοδότη του διαγωνισμού για τις «Επισκευές και συντηρήσεις δικτύου ύδρευσης ΔΕ Παρελίων 2019».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  23-04-2019 11:25:57
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Δ.2.2 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Θέμα:  Έγκριση πρακτικού ανάδειξης μειοδότη του διαγωνισμού για την «Υδρογεωλογική μελέτη Βόρειας Κέρκυρας».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  23-04-2019 11:22:47
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Δ.2.2 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Θέμα:  Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης μειοδότη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Έργα συμπλήρωσης δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Ρόδας».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  23-04-2019 11:18:49
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΤΙΜ. ΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  23-04-2019 11:13:37
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και έκδοση τακτοποιητικών χρηματικών ενταλμάτων.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  23-04-2019 11:13:16
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΤΙΜ. ΠΡΙΦΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  23-04-2019 10:59:52
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΤΙΜ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  23-04-2019 10:25:12
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΤΙΜ. ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  23-04-2019 10:05:23
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΤΙΜ. ΠΙΕΡΡΟΣ ΘΩΜΑΣ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  23-04-2019 09:39:32
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΤΙΜ. Α. ΚΟΛΟΒΟΣ-Α. ΚΟΛΟΒΟΣ Ο.Ε.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  23-04-2019 09:27:20

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2019 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.