ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Γ.2 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Θέμα:  Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης στην ζώνη Αγνίτσινη - Καμένα Αλώνια Σινιών».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-02-2019 13:04:14
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Γ.2 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Θέμα:  Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τοποθέτηση νέου δικτύου ύδρευσης Ραφάλι-Καββαδάδες».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-02-2019 12:59:43
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 5.604,80 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΑΠΟΦ ΔΣ 1-59/5-2-2019 ως εξής :KA : 54.00.600.000 ποσό : 1.084,80 KA : 62.07.010.100 ποσό : 4.520,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-02-2019 12:56:57
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Γ.2 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Θέμα:  Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Σύνδεση ΧΥΤΥ με το δίκτυο ύδρευσης».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-02-2019 12:54:40
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Γ.2 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Θέμα:  Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης στα Επισκοπιανά».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-02-2019 12:50:43
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 186,00 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΘΥΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΝΤΟΥΚΙΟΥ ΑΠΟΦ ΔΣ 1-55/5-2-2019 ως εξής:KA : 54.00.600.000 ποσό : 36,00 KA : 62.07.010.100 ποσό : 150,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-02-2019 12:50:11
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Γ.2 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Θέμα:  Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Σφακερών».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-02-2019 12:46:39
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Γ.2 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Θέμα:  Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ενεργοποίηση νέας δεξαμενής Σινιών τοποθεσία ΄΄Γιαννούκου΄΄».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-02-2019 12:41:46
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Γ.2 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Θέμα:  Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση γεώτρησης Κάτω Γαρούνα».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-02-2019 12:37:31
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Γ.2 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Θέμα:  Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση γεώτρησης Νεοχωράκι Νο 5».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-02-2019 12:31:26

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2019 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.