ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Αίτημα κ. Αλεξάνδρου-Βασιλείου Πανδή συζ. Ιωάννας Στρωματιά για εφαρμογή της από 1-7/13-02-2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της πρώην ΔΕΥΑ Λευκιμμαίων για συμψηφισμό του χρέους της ΟΠΑΔΗΛ με χρέος του κ. Αλεξάνδρου Πανδή από λογαριασμούς νερού.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  06-12-2018 13:10:31
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  2.4.7.1 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέμα:  Αίτηση εργαζόμενης ΔΕΥΑΚ κ. Γεωργίας Κουλούρη για καταβολή απαίτησης σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 275/2006 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κερκύρας.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  06-12-2018 13:04:57
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Διαχειριστικός Έλεγχος Δ.Ε.Υ.Α. Λευκιμμαίων-Κατάθεση αγωγών-Προσφυγή στην Εισαγγελία.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  06-12-2018 12:52:16
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΑΓΟΡΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΔ ΠΑΡ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  06-12-2018 10:58:45
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΑΓΟΡΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΔ ΠΑΡ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  06-12-2018 10:47:55
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 35.000,00 ευρώ , του προυπολογισμού οικονομικου έτους 2018 για ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΑΠΟΦ ΔΣ 18-520/30-10-2018 Ως ΕΞΗΣ: Κ.Α 81.00.300.00 ΠΟΣΟ:35.000,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  06-12-2018 10:30:38
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών καθαριότητας για το τμήμα Βορρά.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  06-12-2018 10:30:12
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας επίπλων γραφείου για το κέντρο ελέγχου της ΔΕΥΑΚ.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  06-12-2018 10:16:44
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΑΓΟΡΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡ.ΔΔ ΠΑΡ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  06-12-2018 09:51:15
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΑΓΟΡΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΔ ΠΑΡ.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  06-12-2018 09:37:03

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2018 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.