ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  16-05-2019 10:45:48
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΩΤΣΕΛΑ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  16-05-2019 10:28:52
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΩΤΣΕΛΑ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  16-05-2019 10:07:21
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  16-05-2019 09:54:58
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  16-05-2019 09:47:19
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Λήψη απόφασης για διερεύνηση της δυνατότητας αγοράς ή ενοικίασης του χώρου που βρίσκεται η μονάδα αντίστροφης όσμωσης Σιναράδων.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  16-05-2019 09:19:39
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Γ.2 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Θέμα:  Σύσταση Επιτροπών των άρθρων 136 και 151 του Ν.4412/2016 για το έργο «Επισκευή αγωγών αποχέτευσης στις οδούς 2η Παρ. Ν.Θεοτόκη-Ρήγα Φεραίου και Κουλίνες».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  16-05-2019 09:16:32
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Γ.2 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Θέμα:  Σύσταση Επιτροπών των άρθρων 136 και 151 του Ν.4412/2016 για το έργο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Κοντόκαλι».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  16-05-2019 09:14:12
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισμού για τις «Αμοιβές τρίτων για επίβλεψη και εκτέλεση εργασιών συντήρησης ΕΕΛ Πόλης Κέρκυρας».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  15-05-2019 13:38:33
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 10.341,60 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛ. ΣΥΓΚΡ. ΘΙΝΑΛΙΟΥ (7-275/2019 ΑΠΟΦ. Δ.Σ) ως εξής :12.00.050.000 KA : ποσό : 8.340,00 KA : 54.00.600.000 ποσό : 2.001,60
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  15-05-2019 10:47:43

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2019 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.